W Świętokrzyskiem powstała Izba Coachingu

W Świętokrzyskiem powstała Izba Coachingu

W Kielcach zainaugurowano działalność Świętokrzyskiego Oddziału Izby Coachingu podczas konferencji zorganizowanej w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Wykładom na temat mało popularnej jeszcze w Kielcach metody pracy z ludźmi przysłuchiwał się Grzegorz Świercz, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

– Coaching to metoda pracy przyjazna człowiekowi. Bardzo wartościowa, która daje klientowi pełną świadomość tego gdzie się znajduje i co robi, jakie są efekty jego działania. Oddaje mu odpowiedzialność. Dzięki coachowi widzi szerzej i łatwiej jest mu podejmować dalsze decyzje, wybierać rozwiązania i osiągać cel – tłumaczy Dorota Nawrotek, dyrektor świętokrzyskiego oddziału Izby, który podczas konferencji w Targach Kielce zainaugurował działalność. Obecnie w Kielcach pracuje pięciu coachów i to oni weszli w skład oddziału. Są to, oprócz wspomnianej dyrektor oddziału, Izabela Wasik, Dorota Wawrzycka, Jacek Auguścik, Iwona Golębska. Partnerem jest Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.  

Na czwartkowym spotkaniu zaprezentowane zostały możliwości zastosowania coachingu, jako nowej efektywnej metody wspierania kadry zarządzającej, a także jako narzędzia stymulującego wzrost innowacyjności przedsiębiorstw oraz podnoszącego efektywność pracy zespołów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prezes Izby Coachingu – Agnieszka Kasprzycka, dyrektor Oddziału Małopolskiego Izby Coachingu Michał Wolak, czy Tarek El Zafarani, psycholog społeczny i wykładowca akademicki.
Izba Coachingu jest izbą gospodarczą, zrzeszającą firmy zajmujące się coachingiem w  9 oddziałach na terenie całej Polski. – Naszą misją jest profesjonalizacja zawodu coacha, upowszechnienie najlepszych zasad uprawiania zawodu, w tym przestrzegania kodeksu etycznego. Wprowadziliśmy wspólny dla wszystkich działających w Polsce szkół coachingu i środowisk coachów system akredytacji – opowiada. Akredytacja oznacza postępowanie, w którym upoważniona  jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań. Służy wykazaniu się przez aplikującego, że włącza się w nurt profesjonalizacji i rozwoju coachingu. – Do tej pory w związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących zawodu coacha, każdy może obwołać się coachem, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tej materii. Dlatego tak ważna jest właśnie akredytacja. Ponadto dzięki naszym zabiegom w Ministerstwie Pracy w tym roku ma zostać oficjalnie ustanowiony zawód coacha – dodaje dyrektor.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl