W Świętokrzyskiem powstanie nowe miasto uzdrowiskowe

W Świętokrzyskiem powstanie nowe miasto uzdrowiskowe

Z udziałem marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego podpisano dwie umowy z wykonawcami na budowę basenu termalnego w Kazimierzy Wielkiej oraz rurociągu wód geotermalnych z Cudzynowic do Kazimierzy Wielkiej. Inwestycje otrzymały łącznie ponad 12 mln zł unijnej dotacji. To pierwszy krok w kierunku utworzenia trójkąta uzdrowiskowego w regionie: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój i Kazimierza Wielka.

– Rozpoczynamy realizację procesu, aby Kazimierza Wielka zaczęła wykorzystywać swoje zasoby endogeniczne, zawarte w wodach podziemnych – siarczkowych i termalnych – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

W 2015 roku w miejscowości Cudzynowice został wykonany odwiert, który wykazał istnienie wód podziemnych oraz duży poziom mineralizacji. Po 5 latach, dzięki unijnemu dofinansowaniu, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji, kluczowej dla rozwoju ziemi kazimierskiej inwestycji.Podpisane zostały dwie umowy, które umożliwią między innymi budowę rurociągu wód geotermalnych od miejscowości Cudzynowice do Kazimierzy Wielkiej oraz wykonanie otworu chłonnego – dodaje marszałek. Inwestycję zrealizuje Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS, a jej koszt to blisko 6,2 mln zł.

Druga z umów dotyczy budowy całorocznego, otwartego basenu termalnego o wymiarach 10 x 18 metrów i maksymalnej głębokości 1,3 metra. Wokół obiektu planowana jest część rekreacyjno-wypoczynkowa i plaża. Wartość inwestycji to blisko 6 mln zł. – Wykorzystując doświadczenie Buska-Zdroju i Solca- Zdroju, Kazimierza Wielka będzie aspirować do funkcji uzdrowiskowej. Zasoby endogeniczne, jakie zostały oszacowane są ogromne i mogą być podstawą rozwoju turystyki prozdrowotnej, ale także hotelarstwa i gastronomii – podkreśla marszałek.

W ramach inwestycji ma powstać również budynek w kształcie nawiązującym do megalitycznych grobowców odkrytych w Słonowicach, w którym przewiduje się między innymi komorę solną oraz pomieszczenie na ekspozycje archeologiczne.