Kolejne gminy z dofinansowaniem na infrastrukturę szkolną