Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach