Zawichost i Lipnik inwestują w gospodarkę wodno-ściekową