Wojewodowie bez weta

Wojewodowie nie będą mieli możliwości wetowania decyzji samorządów w sprawie wydatkowania unijnych funduszy – zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wojewodowie nie będą mieli możliwości wetowania decyzji samorządów w sprawie wydatkowania unijnych funduszy – zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Za uchwaleniem ustawy głosowało 389 posłów, przeciw było trzech, wstrzymało się pięciu. Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą, prawo weta przysługiwało wojewodom w przypadku stwierdzenia “udokumentowanych nieprawidłowości” w czasie postępowania konkursowego, jakie samorządy prowadzą w celu wyłonienia w regionach projektów, które miałyby otrzymać unijne dotacje. W lutym posłowie PO, SLD i PSL złożyli projekty nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ich zdaniem możliwość wetowania przez wojewodę decyzji samorządów to furtka do ograniczania działań samorządów i barierą w wykorzystywaniu w przyszłości funduszy unijnych.

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl