Wsparcie dla klubów sportowych

Wsparcie dla klubów sportowych

Do 15 marca można składać wnioski do Programu “KLUB” – edycja 2019 realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Budżet Programu wynosi 40 mln zł.


Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego, takie jak: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.
Program „Klub” wspierając kluby sportowe przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć
sportowych nabywają umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może
przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc
itd.). Promuje również regularne podejmowanie aktywności fizycznej co wpływa na zmniejszenie ilości osób z nadwagą lub otyłością.
Więcej informacji

Lokalizacja