Wybiorą szefa Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Wybiorą szefa Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Pod przewodnictwem Marka Bogusławskiego, członka Zarządu Województwa, obraduje Komisja Konkursowa, która wyłoni kandydata na szefa Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. O fotel kierującego tą jednostką ubiegają się trzy osoby.

Komisja Konkursowa, w składzie: Marek Bogusławski i Marek Jońca, członkowie Zarządu Województwa oraz Paweł Krakowiak i Grigor Szaginian – radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w pierwszej części spotkania zapozna się z przedstawionymi ofertami i oceni je pod względem formalnym i merytorycznym. Kandydaci na kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, składając dokumenty musieli wykazać się: wyższym wykształceniem, co najmniej pięcioletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku zarządzanie i przynajmniej trzyletnim stażem pracy, wiedzą i doświadczeniem gwarantującymi prawidłowe wykonywanie obowiązków oraz niekaralnością. Następnie członkowie Komisji przeprowadzą z zainteresowanymi rozmowę kwalifikacyjną. Szef jednostki zostanie wyłoniony większością głosów w głosowaniu niejawnym.

Img 2530