Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się spotkanie przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka z delegacją pracodawców. Spotkanie dotyczyć będzie organizacji sesji Sejmiku poświęconej gospodarce.

Projektowi nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 poświęcone będzie spotkanie Zarządu Województwa z dyrektorami Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dyskusja poprzedzi przyjęcie projektu dokumentu i skierowanie go do dalszych prac przed konsultacjami społecznymi.

Źródło: Biuro Prasowe UM