Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski i radna Sejmiku Agnieszka Buras uczestniczą w XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP, które odbywa się w Warszawie.

Podczas obrad wybrane zostanie prezydium Zgromadzenia Ogólnego ZWRP, wybrany Prezes oraz cały Zarząd Związku, a także podjęta uchwała w sprawie budżetu Związku na 2019 rok. Delegaci samorządów województw wybiorą także swoich przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz reprezentantów Związku w Europejskim Komitecie Regionów.

Lokalizacja