Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 11 WRZEŚNIA

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 11 WRZEŚNIA

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak wezmą udział w wojewódzkich obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie album „Kombatanci ziemi świętokrzyskiej w obiektywie” – wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Publikacja podsumowuje dotychczasową dziewięcioletnią współpracę samorządu województwa świętokrzyskiego z organizacjami i stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych. Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych od 2009 roku była organem doradczym Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, obecnie znów, na mocy zmian ustawowych, piecza nad środowiskami kombatanckimi została przekazana wojewodom.

– Chcieliśmy pokazać, jak bogata i żywa była dotychczasowa współpraca kombatantów z samorządem województwa. Zaowocowała ona m. in. tak konkretnym programem, jakim jest Świętokrzyskie Porozumienie Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom. Ale w tym czasie miało miejsce również wiele spotkań i wydarzeń, z których zachowała się bogata dokumentacja zdjęciowa. Warto ją naszym zdaniem szerzej udostępnić, a będzie to na pewno również miła pamiątka dla kombatantów i ich rodzin – mówią redaktorzy albumu, Marian Kolus i Dariusz Detka.

Jak podkreśla we wstępie do albumu marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, po zmianach ustawowych samorząd województwa nie zawiesił współpracy ze środowiskami kombatantów. Powstałe Świętokrzyskie Porozumienie Kombatantów i Osób Represjonowanych z Okresu II Wojny Światowej nadal na szczeblu samorządu województwa podejmuje działania wspierające weteranów.

***

Gośćmi wicemarszałka Jana Maćkowiaka będą przedstawiciele firm z Obwodu Winnickiego, zajmujących się infrastrukturą drogową. Mowa będzie o technologiach stosowanych przy modernizacji dróg i sposobach ich finasowania. W spotkaniu weźmie także udział dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski.

W 17. rocznicę ataków na wieże World Trade Center w Kielcach odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zamachów terrorystycznych. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 przed pomnikiem „Homo Homini” przy ul. Ściegiennego modlitwą za ofiary terroryzmu. Następnie delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze. W uroczystościach weźmie udział wicemarszałek Jan Maćkowiak.

***

W Bielinach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa podpisał umowy na dofinansowanie projektu grantowego pn. „Wydarzenia i działania promujące obszar LGD Wokół Łysej Góry” dla Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry”. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 7 wydarzeń promujących obszar LGD Wokół Łysej Góry:

  1. Promocja ścieżki edukacyjno-historycznej „Śladami pamięci w Gminie Górno”, realizator Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno – kwota grantu 5 710 zł.
  2. „I Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych”, realizatorem Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn – kwot grantu 10 000 zł.
  3. „Jubileusz 100-lecia Szkoły Średniej w Bodzentynie”, realizatorem Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna – kwot grantu 10 000 zł.
  4. „Tradycje, które nas łączą”, realizator Stowarzyszenie razem na Rzecz Gminy Górno – kwot grantu 8 566 zł.
  5. „100 lat wolności – 100 lat tradycji”, realizator Stowarzyszanie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła w Psarach – kwot grantu 8 400 zł.
  6. „Usłyszą nas w Wielkopolsce! – promocja obszaru LGD poprzez udział reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bieliny w ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu”, realizator Stowarzyszenie Działam dla Gminy Bieliny – kwot grantu 7 223 zł.
  7. „Sołtysiada” – turniej sołectw, realizator Stowarzyszenie Łączna Nas Łączy – kwot grantu 10 000 zł.

Łączna wartość dofinansowania unijnego to 59 900 zł.

***

Wojewódzki Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Mój Talent” odbędzie w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej Zielonka, a gościem wydarzenia będzie Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa.

Mój talent to przegląd piosenki i prac plastycznych twórców niepełnosprawnych z terenu wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego. Zaproszenie do udziału w przeglądzie skierowane zostało do placówek zajmujących się na co dzień rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych jak ŚDS, WTZ, Stowarzyszeń itp.

Występy oraz prace plastyczne oceniać będzie niezależne jury, powołane przez realizatora zadania. Nagrodzone zostaną osoby bądź zespoły, które zdobędą I,II, III miejsce . Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki i dyplomy.

Głównym celem przeglądu jest propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym, w tym promowanie równych szans w życiu społecznym, promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości u osób niepełnosprawnych.