Z prac Zarządu Województwa

O godz. 12.30 w sali portretowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach marszałek Adam Jarubas uczestniczył będzie w podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rehabilitacji i Sportu – budowa i wyposażenie obiektu UJK przy ul. Świętokrzyskiej”. Koszt całkowity projektu to ponad 11 mln złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO 2007-2013 wynosi ponad 6 mln złotych.

Inwestycja dotyczy budowy obiektu rehabilitacyjno-sportowego o powierzchni ok. 2700 m2. W obiekcie tym oprócz pomieszczeń o charakterze sportowym (hala sportowa z zapleczem sanitarnym, boiska, sezonowe magazyny na sprzęt sportowy, sala gimnastyki korekcyjnej oraz pracownia aktywizacji ruchowej), powstanie również zaplecze naukowo dydaktyczne, składające się z pracowni kinezyterapeutycznych, fizykoterapii, terapii manualnej, masażu i odnowy biologicznej.
Utworzenie Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przyczyni się do rozwoju naukowego i dydaktycznego w obszarze sportu, rehabilitacji i zdrowia. W oparciu o infrastrukturę sal kinezyterapii, rehabilitacji, odnowy biologicznej i dużej sali ćwiczeniowej będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Podczas zajęć w zakresie kształcenia ruchowego, metodyki nauczania ruchu, aktywności ruchowej adaptowanej, sportu osób niepełnosprawnych będą prowadzone badania z monitorowania sprawności motorycznej i rozwoju biologicznego młodzieży.
Dzięki nowoczesnej infrastrukturze Uniwersytet będzie mógł także rozwijać nowe kierunki studiów z zakresu sportu, kultury fizycznej ale również medycyny sportu i rehabilitacji. Stworzenie zaplecza rehabilitacyjno-sportowego pozwoli na rozwój naukowy kadry Uniwersytetu, a także transfer badań, którymi zainteresowane są lokalne kluby sportowe oraz instytucje zdrowia. W oparciu o infrastrukturę zostanie rozszerzona współpraca z klubami sportowymi, co bezpośrednio przełoży się na prowadzenie badań i wykorzystanie ich efektów w praktyce.

Dwudniowe V Sympozjum „Postępy Chirurgii” rozpoczyna się dzisiaj w Kielcach (Centrum Kongresowe City Core, dawniej Exbud. Aleja Solidarności 34). W spotkaniu weźmie udział wicemarszałek Grzegorz Świercz. Organizatorami Sympozjum są Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Świętokrzyski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich, Fundacja „Dla Rozwoju Chirurgii” w Kielcach oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Źródło: Biuro Prasowe UM