Zielona energia dla koneckich firm

Zielona energia dla koneckich firm

Dwie firmy z Końskich – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska będą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Umowy na dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych z przedstawicielami firm podpisała Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  


Koszt projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o.o.” to 3 471 552 złotych, unijne dofinansowanie wynosi 1 385 670 złotych. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocy 627,20 kWp. Wyprodukowana energia elektryczna będzie konsumowana głównie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, natomiast jeśli powstaną nadwyżki, zostaną sprzedane do sieci. Ta inwestycja ma przynieść także korzyści dla środowiska, przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 999,18 kW w Końskich” będzie kosztował 4 769 702 złotych, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 1 823 804 złotych. W ramach planowanej inwestycji zostaną zakupione  i zamontowane panele fotowoltaicznych o mocy 999,18 kW pracujących w systemie on-grid tzn. podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Moduły fotowoltaiczne będą generować energię elektryczną, która będzie zużywana na potrzeby spółdzielni.

Inwestycje w obu koneckich firmach mają być wykonane do końca tego roku.

700957196913676 2547414497044201472 N
Podpisanie umowy

Lokalizacja