Obradował Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Obradował Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

Ponad 60 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z województwa świętokrzyskiego spotkało się w Wojewódzkim Domu Kultury na obradach Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Poruszane były m.in. tematy szkolnictwa i bezpieczeństwa informacyjnego, podsumowano także ubiegły rok. W spotkaniu wzięli udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski i Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł.

– Dziękuję za zaproszenie, zawsze bardzo cenię sobie pracę korporacji samorządowych. Funkcjonuję szóstą kadencję w samorządzie i jestem przekonany, że tego typu zgromadzenia, mają bardzo duży wpływ na kształtowanie działań legislacyjnych rządu i rozwiązywanie wielu problemów samorządu i kraju. Powoli zbliżamy się do podsumowania kończącej się kadencji. Myślę, że możemy z szacunkiem dziękować sobie za te lata. To, jakie efekty przynosi nasza praca świadczy o partnerstwie, zrozumieniu i współdziałaniu. Widać, jak ważne było wypracowanie strategii zrównoważonego rozwoju. Wykorzystaliśmy ze znaczącymi efektami te środki, które były możliwe do zaangażowania w ramach RPO i programów takich jak PROW czy Rozwój Polski Wschodniej. Dziś widać ich efekty w terenie, w rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości. Wszystkie uwagi, jakie słyszymy pomagają nam w przygotowaniu nowego RPO na lata 2014-2020. Dziękuję w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i marszałka Adama Jarubasa za konsultacje, za uwagi, za współpracę. Jestem przekonany, że te działania będą kontynuowane i realizowane, może w innych warunkach, z innym natężeniem, ale będą. Przewidujemy kolejne spotkania w terenie, które pomogą skonkretyzować jeszcze bardziej naszą pracę. W samorządzie jest siła i jest on ważnym partnerem – mówił Kazimierz Kotowski, życząc zgromadzonym dalszej wytrwałej pracy, bez klęsk żywiołowych i z dużą ilością środków unijnych. Za dobrą współpracę z samorządem województwa dziękowała prowadząca obrady Elżbieta Frejowska, wójt Nagłowic.

– Jesteśmy nadal w trudnym okresie dla edukacji. Nadal priorytetowym zadaniem wszystkich samorządów w Polsce jest przygotowanie do obniżenia wieku szkolnego – powiedziała Małgorzata Muzoł, ciesząc się, że jak dotychczas nie złożono żadnego wniosku o likwidację szkoły.

Podstawowe błędy samorządów w zabezpieczeniu danych osobowych przedstawił Radosław Szymaszek z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Projekt e-świętokrzyskie omówił natomiast Andrzej Sztokfisz, zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

– Wdrożenia dotyczące systemu są na bardzo zaawansowanym poziomie. Żadne wdrożenie jednak nie wyjdzie, jeżeli kierownik jednostki nie będzie osobiście zaangażowany w prace. Dziękuję za wszelkie zgłoszone, niezwykle cenne uwagi  oraz wszystkim tym, którzy włożyli wkład pracy podczas testów funkcjonalności systemów – mówił Andrzej Sztokfisz.

Podczas spotkania głos zabrał również prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice Cezary Tkaczyk.