Integrowali się podczas Papieskiego Biegu

Integrowali się podczas Papieskiego Biegu

Blisko 300 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz ośrodków i szkół specjalnych z województwa świętokrzyskiego uczestniczyło w II Papieskim Przełajowym Biegu Integracyjnym. Sportowe zmagania na wzgórzu Karczówka w Kielcach obserwował Dawid Kędziora, dyrektor Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzeniu patronował marszałek Adam Jarubas.

Przedsięwzięcie miało na celu rozwijanie aktywności i integracji młodzieży poprzez sport, upowszechnianie ruchu jako formy spędzania wolnego czasu, uczczenie wizyty papieża Jana Pawła II w Kielcach, a także Grand Prix młodzieży w biegach terenowych.

– Tego typu biegi zwracają uwagę i kształtują naszą wrażliwość na to, że obok nas żyją ludzie, którzy sami nie mogą sobie poradzić i potrzebują naszej pomocy, wrażliwości, towarzyszenia oraz zrozumienia. Ważne i cenne jest to, aby tym dzieciom i ich rodzinom towarzyszyć. Warto pamiętać, że bieg to tylko chwilowa, jednorazowa rzeczywistość – mówił ksiądz Jan Oleszko, rektor klasztoru na Karczówce.

W II Papieskim Przełajowym Biegu Integracyjnym uczestniczyły dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół i ośrodków specjalnych województwa świętokrzyskiego oraz uczniowie z kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów.

– W sumie 15 szkół i ośrodków specjalnych m.in. z dziećmi z niedosłuchem oraz lekkim upośledzeniem mózgowym z województwa świętokrzyskiego. W tym roku oprócz biegu zorganizowaliśmy także marsz dla dzieci z niższą sprawnością ruchową. Na trasie towarzyszyć im będą opiekunowie. Dla wszystkich uczestników II Papieskiego Przełajowego Biegu Integracyjnego przygotowaliśmy medale oraz smaczny posiłek – mówił Piotr Kusiak, pomysłodawca wydarzenia, prezes Stowarzyszenia „Sprawni Razem”.

Sportowe zmagania zawodników obserwował Dawid Kędziora, dyrektor Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego, który od marszałka województwa Adam Jarubasa przeczytał uczestnikom biegu list z życzeniami.

“…II Papieski Przełajowy Bieg Integracyjny to wspaniała impreza, której mam zaszczyt patronować. Czynię to tym chętniej, że jestem gorącym zwolennikiem upowszechniania sportu także wśród osób dotkniętych niepełnosprawnością. Sport sprawia, że ludzie niepełnosprawni odnajdują sens życia w walce o zwycięstwo, co pozwala im godnie mierzyć się z problemami swojego środowiska. Sport uczy także uczciwej rywalizacji i pomaga umiejętnie kształtować swoją drogę życiową. Mam nadzieję, że bieg przyniesie radość uczestnikom, a zwycięzcom dostarczy niezapomnianych wrażeń. Największą jednak wartością tej imprezy jest to, że wzmocni ona w niepełnosprawnych przeświadczenie, że nie są społecznie wyobcowani i że jest jeden świat, w którym ma prawo każdy do szczęścia. Tego szczęścia, zdrowia i radości, a także wszystkiego o czym marzycie z całego serca Wam życzę.

Uczestnicy pobiegli w dwóch trasach. Zawodnicy pierwszej trasy – obejmującej teren wzgórza, z metą usytuowaną przy bramie klasztoru, musieli pokonać dystans około 1000 metrów. Natomiast z myślą o dzieciach z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, organizatorzy przygotowali drugą, łagodniejszą trasę, o mniejszym dystansie 800 metrów, która miała charakter marszu. Na trasie dzieciom towarzyszyli  opiekunowie.

Organizatorem zawodów byli:  Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej “Sprawni-Razem”, Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17 im. Karola Wojtyły w Kielcach oraz Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni.