Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Podczas obrad Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą jej członkowie zapoznali się ze stanem wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim za I półrocze 2013 roku oraz działalnością Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w I półroczu 2013 r.

Przyjęli też informację nt. działań podjętych przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli na 2014 rok. Jeszcze w tym roku, w grudniu, województwo świętokrzyskie przejmuje przewodnictwo w Domu Polski Wschodniej. Nasze działania promocyjne skupią się głównie na projektach gospodarczych. To 18 propozycji, w tym promocja klasycznych dla regionu branż, np. rolno-sadowniczej i medyczno-sanatoryjnej.
Radni przyjęli informację Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za I półrocze 2013r., a także informacje dotyczące zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. Główna dotyczy zabiegów o włączenie w obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego dwóch gmin: Strawczyn i Chmielnik, które nie spełniają wszystkich kryteriów.
Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie rezygnacji z nabycia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 57 140 akcji imiennych Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.
Przyjęli również stanowisko w sprawie poparcia prośby Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Knopka o kontynuację rozpoczętej w roku 2012 przebudowy drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów – Brzesko na odcinku od km 51+050 do km 52+030.