Z ekspertami o Strategii Innowacji

Z ekspertami o Strategii Innowacji

Nie ma żadnych przeszkód, by województwo świętokrzyskie rozwijało się szybciej, niż średnia krajowa – taka konkluzja płynie ze spotkania marszałka Adama Jarubasa i członków Zarządu Województwa Jana Maćkowiaka, Kazimierza Kotowskiego i Piotra Żołądka z przedstawicielami Banku Światowego, z którymi konsultowana jest tworzona właśnie Regionalną Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku.

– Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji jest ważnym punktem programowania rozwoju regionalnego – mówi marszałek województwa Adam Jarubas – w dokumencie tym widać przede wszystkim nowe podejście, nowy paradygmat. Wszyscy zgadzamy się, że powinniśmy odejść od spojrzenia absorpcyjnego, pokazywania sprawności instytucjonalnej przy wydatkowaniu funduszy unijnych na rzecz skupiania się na rezultatach i na wskaźnikach oddziaływania projektów.

Wagę nakierowania na konkretne cele i rezultaty, które chce się osiągnąć, podkreślał też Xavier de Victor, dyrektor Banku Światowego dla Polski i Krajów Bałtyckich. – W obecnej perspektywie finansowej, zarówno świętokrzyskie jak i cała Polska opracowały bardzo silny mechanizm absorpcji środków, ale teraz pora wejść piętro wyżej i zająć się jak najbardziej optymalnym, skutecznym ich wydatkowaniem. Przygotowywana Strategia nie może być dokumentem sztywnym, raz przyjętym i odłożonym do szafy. Powinien być elastyczny i należy żywo na niego reagować. Dokument to podstawa potrzebna, by wytyczyć kierunek. Najważniejsze jest to, co nastąpi już po jego podpisaniu.

– Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji  jest potwierdzeniem, że dajemy sygnał i zgodę na bardzo ważne zmiany w podejściu do środków unijnych – podkreślił Jan Maćkowiak – chcemy nadal z nich korzystać, ale chcemy je także inwestować, wydawać je zupełnie inaczej. Chcemy cały proces monitorować, oceniać i ewentualnie korygować po to, by założony cel jak najpełniej osiągnąć. Jesteśmy przekonani o potrzebie zmian, ale oprócz tego przekonania potrzebne będzie jeszcze porozumienie różnych podmiotów, w tym urzędników, przedsiębiorców i otoczenia biznesu.

Stąd dokument będzie szeroko konsultowany społecznie. Eksperci Banku Światowego wyrazili opinię, że projekt Strategii województwa świętokrzyskiego jest najlepszy w kraju. Spełnia wymogi unijne i nie powinno być żadnego problemu z jego zaakceptowaniem przez Komisję Europejską. Dyskusja skupiła się na temacie zdefiniowana „inteligentnych specjalizacji” regionu, czyli konkretnych, charakterystycznych dla świętokrzyskiego dziedzin gospodarki, na których należy oprzeć rozwój gospodarczy województwa.