Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej powstanie w Chęcinach

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej powstanie w Chęcinach

Marszałek Adam Jarubas, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. Marcin Pałys, podpisali umowę, w wyniku której w Chęcinach powstanie Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Będzie ono służyć naukowcom, dzieciom, młodzieży i studentom, pełnić funkcje dydaktyczne i badawcze. – Skarby tej ziemi zasługują na to, żeby być dobrze zbadane i dobrze opisane i dotyczy to zarówno walorów geologicznych jak i walorów historycznych – mówił podczas konferencji prasowej prof. Marcin Pałys.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podkreślił, że inwestycja finalizowana jest dzięki wzorcowej wręcz współpracy pomiędzy uczelnią i województwem. Centrum zostanie wybudowane na działkach położonych między Korzeckiem a Górą Rzepką, która stanowi rezerwat przyrody nieożywionej, prezentujący m.in. różne formy zjawisk krasowych. Lokalizacja Centrum na terenie Gminy Chęciny jest także kluczowa ze względu na unikalne na poziomie kraju walory geologiczne i znaczenie historyczne Gór Świętokrzyskich.

– Dla Chęcin jest to niezwykłe, szczególne wydarzenie. Ta inwestycja wpisuje się w charakter i strategię rozwoju naszej gminy. Świat nauki na pewno będzie miał tam co robić – mówi burmistrz Chęcin Robert Jaworski.
W ECEG powstaną sale dydaktyczne, baza pobytowa, sale konferencyjne, laboratoria, w których ulokowana zostanie infrastruktura dydaktyczna i edukacyjno-badawcza. Będą mogły korzystać z nich dzieci, na przykład, w ramach „zielonych szkół” a także polscy i zagraniczni studenci.

– Gratuluję wszystkim autorom projektu. Jest on kontynuacją współpracy i obecności Uniwersytetu Warszawskiego na Ziemi Świętokrzyskiej. Od wielu, wielu lat naukowcy, studenci przyjeżdżają tu, odbywają praktyki. Chcę podkreślić, że nie będzie to ostatnia wspólna inicjatywa regionu i uniwersytetu bowiem od jakiegoś czasu pracujemy nad ideą Europejskiego Centrum Edukacji Archeologicznej na południu województwa, w okolicach Pińczowa – poinformował marszałek województwa Adam Jarubas.

– Przed nami etap budowlany, inwestycyjny. Przetarg zostanie rozpisany lada chwila, wniosek przetargowy i wszystkie potrzebne dokumenty są już gotowe. Chcielibyśmy wziąć ten obiekt w użytkowanie na koniec 2014 roku – mówi rektor UW prof. Marcin Pałys – następny etap to ten, kiedy oba Centra będą mogły rozkwitnąć i pokazać, jaki jest ich wkład w naukę, kulturę w rozwój możliwości edukacyjnych oraz integralny rozwój regionu.

Projekt pn. „Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach”, realizowany jest w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.