Życzenia, gratulacje i odznaczenia dla świętokrzyskich pedagogów

Życzenia, gratulacje i odznaczenia dla świętokrzyskich pedagogów

W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości, w której wzięli udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz, członek Zarządu Województwa  Kazimierz Kotowski i Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, jednocześnie radna Sejmiku nagrodzono kilkudziesięciu nauczycieli z naszego regionu.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest od ponad 40 lat, zawsze 14 października. Upamiętnia on powstanie Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej tego dnia w 1773 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest on świętem całej edukacji, a przede wszystkim nauczycieli, którzy tego dnia odbierają życzenia i podziękowania.

– Wszyscy jesteście Państwo dla swoich dzieci przewodnikami, nauczycielami. Jakże Wam nie dziękować za to. Nauczyciel jest jedynym zawodem, z którym każdy z nas na jakimś etapie swojego życia się spotyka. To powinien być ważny dzień dla całego naszego społeczeństwa. Nauczyciel powinien być traktowany szczególnie, bowiem tego zawodu nie da się zastąpić. Dziś, na spotkanie z najlepszymi nauczycielami w województwie, zaproszenie przyjęły najważniejsze osoby w województwie, które mają największy wpływ na kształt edukacji w naszym regionie. Życzę, aby to, co robicie przynosiło Wam nie tylko szacunek społeczny, ale również radość i satysfakcję wewnętrzną – powiedziała otwierając uroczystość Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty.

– To dzień, w którym wielu z Was otrzyma wyróżnienia, gratulacje, życzenia. Ja, jako reprezentant Sejmiku województwa świętokrzyskiego, ale również nauczyciel z wieloletnim stażem, chcę podziękować Wam za to, co zrobiliście dla naszego regionu, naszej edukacji. Stan nauczycielski to stan wyjątkowy, niestety w ostatnich czasach nie jest doceniany tak, jak powinien. Nauczycielom niesłusznie wypomina się przywileje, za małą ilość godzin. Życzę, aby ten niekorzystny trend się odwrócił, aby praca nauczycieli była doceniana – mówił przewodniczący Sejmiku województwa świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk.

O wsparciu nauczycieli przez realizowane w naszym województwie programy mówił marszałek Adam Jarubas – Dziś szczególna, 240. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dziękuję państwu za to, co robicie na co dzień, za waszą organiczną pracę, często niedostrzeganą i niedocenianą. Jako samorząd województwa świętokrzyskiego, wspólnie ze świętokrzyskim kuratorium oświaty, przeprowadziliśmy wiele działań, które dawały dostęp do nowych metod nauczania, stwarzały nowe możliwości nauczycielom i uczniom. Obecnie współpracujemy w celu stworzenia programu wsparcia najbardziej ambitnych uczniów. Wy jesteście ich opiekunami i przewodnikami, za co Wam bardzo dziękuję. Dziękuję również pani kurator, która z entuzjazmem i zapałem działa na rzecz świętokrzyskiej edukacji – dodał marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do uhonorowania osób, które zasłużyły się dla oświaty w regionie i które szczególnie się wyróżniają w swojej pracy. W tym rok nauczycielom w województwie świętokrzyskim przyznano 61 złotych, srebrnych i brązowych krzyży zasługi, 326 odznaczeń za długoletnią służbę, 141 medali Komisji Edukacji Narodowej, 69 nagród kuratora oświaty i 11 nagród Ministra Edukacji Narodowej. Do nauczycieli z naszego regionu trafiły również 2 z 10, przyznanych w całym kraju, tytułów profesora oświaty.

Wręczenie odznaczeń niektórym z nich odbyło się właśnie podczas dzisiejszej uroczystości, a odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczał wicewojewoda Grzegorz Dziubek.