Świętokrzyskie drugie w kraju!

Świętokrzyskie drugie w kraju!

Województwo Świętokrzyskie zajęło II miejsce w kraju w Rankingu Inwestycyjnym Województw. W ten sposób region aż o pięć oczek poprawił swoją pozycję z poprzedniego zestawienia. Ranking po raz kolejny przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz zespół profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas uroczystej Gali Samorządowych Inwestorów w Warszawie marszałek Adam Jarubas odebrał statuetkę Kazimierza Wielkiego.       

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów  to jedna z najważniejszych imprez świata samorządowego.  W tym roku odbywało się ono po raz jedenasty. Spotkania, konferencje i seminaria w ramach XI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów obejmowały zagadnienia dotyczące finansów publicznych w administracji lokalnej oraz inwestycji na szczeblu samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania środków unijnych. Jak co roku, podczas Forum ogłoszone zostały też wyniki Rankingu Inwestycyjnego WSPÓLNOTY.
Województwo Świętokrzyskie, ze wskaźnikiem 178,05 zł wydatków inwestycyjnych „na głowę” mieszkańca, zajęło II miejsce wśród 16 polskich województw, tym samym znacznie poprawiając swoją pozycję z poprzednich lat (ostatnio VII miejsce).

– Wyniki rankingu potwierdzają, że od lat, mimo kryzysu gospodarczego, znaczna część naszych wydatków budżetowych, około 60 procent, to wydatki majątkowe, czyli te przeznaczana jest na inwestycje – podkreśla marszałek Adam Jarubas. – Szczególnie duży zakres prac inwestycyjnych widoczny jest na drogach wojewódzkich. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Duże przedsięwzięcia drogowo-mostowe wciąż są realizowane, liczę więc na dobrą pozycję regionu również w kolejnych rankingach.  
      
Na pierwszym miejscu w rankingu znalazło się województwo zachodniopomorskie (wydatki 194,28 zł na mieszkańca), a trzecie miejsce zajęło województwo Dolnośląskie ( 148,82 zł). Ranking zamyka Mazowsze, z wydatkami 61,15 zł na mieszkańca regionu.  
Autorzy rankingu inwestycji w infrastrukturę techniczną koncentrowali  się na trzech działach: transport (remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarka mieszkaniowa.
Jednocześnie Województwo Świętokrzyskie zdobyło piąte  miejsce w kategorii województw w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym wydatki samorządowe ze środków unijnych w latach 2009 – 2012.   
Statuetki Kazimierza Wielkiego oraz dyplomy dla liderów inwestycji samorządowych zostały wręczone podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która towarzyszyła XI Samorządowemu Forum Kapitału i Finansów w Warszawie.

Iwona Sinkiewicz