Anna Krupka, Tomasz Lato, Renata Janik I Krzysztof Słoń

32 lata temu św. Jan Paweł II odprawił mszę w Masłowie

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w uroczystościach z okazji 32. rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Masłowie. 3 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II na masłowskim lotnisku odprawił mszę podczas której wygłosił pamiętną homilię dotyczącą obrony polskiej rodziny i wartości jaką jest Ojczyzna. Ukoronował także obraz Matki Boskiej Łaskawej Kieleckiej z Bazyliki Katedralnej. Dzisiejszej uroczystości towarzyszyło 16. Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z województwa świętokrzyskiego i Diecezji Kieleckiej.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli także udział m.in. wojewoda Zbigniew Koniusz, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, senator Krzysztof Słoń, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Henryk Milcarz oraz wójt Gminy Masłów Tomasz Lato.

Poniedziałkowe obchody rozpoczęły się o godz. 10.30 złożeniem kwiatów przed pomnikiem św. Jana Pawła II w Masłowie. Następnie o godz. 11.00 na lotnisku odprawiona została uroczysta polowa msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Mariana Florczyka.

Od lat tradycją 3 czerwca w Masłowie stały się integracyjne spotkania osób chorych i niepełnosprawnych, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych z udziałem bp. Mariana Florczyka, inicjatora spotkań. Przyjeżdżają także uczniowie szkół integracyjnych, ich rodzice, wolontariusze, grupy parafialne i osoby indywidualne. Nie inaczej było i dziś –  po nabożeństwie odbył się się festyn połączony z częścią artystyczną, podczas której osoby z niepełnosprawnościami zaprezentowały swoje talenty. Nie mogło oczywiście zabraknąć „Barki”, ulubionej pieśni naszego Ojca Świętego.

– Jan Paweł II uczył nas wszystkich znaczenia prawdy, uczciwości, dobroci, ogromną uwagę zwracał na troszczenie się o drugiego człowieka i niesienie mu pomocy – podkreśla wicemarszałek Renata Janik. – W sposób szczególny skupiał się na ludziach młodych a także doświadczonych przez życie, niepełnosprawnych, ich roli w rodzinie oraz wspólnocie społecznej. Uczył radości, nadziei i miłości ale także stawania w prawdzie. To wspaniale, że między innymi poprzez coroczne spotkania integracyjne dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach to nauczanie świętego Jana Pawła II i dziedzictwo jakie nam zostawił może być urzeczywistniane – dodaje Renata Janik.

Papież Jan Paweł II był w Kielcach i Masłowie tylko raz – 3 czerwca 1991 roku podczas IV pielgrzymki do Polski. Papież zakończył wówczas obrady III Synodu Diecezjalnego i spotkał się z osobami konsekrowanymi z całej Polski. Msza święta odprawiana w pamiętną burzę, wśród grzmotów i ulewnego deszczu, na płycie lotniska w Masłowie zgromadziła ponad 500 tysięcy wiernych. Papież mówił m.in. o poszanowaniu rodziny, o nierozerwalności związku małżeńskiego i godności człowieka oraz o miejscu krzyża w życiu prywatnym i publicznym. „»Oto matka moja i moi bracia«. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!” – te słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas homilii pamiętane są i przywoływane przez wiernych do dziś.

Wydarzenie sprzed 32 lat upamiętnia pomnik, który został odsłonięty w Masłowie 3 czerwca 2006 roku, w 25. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II. Pomnik umieszczony jest przy ul. Jana Pawła II, za wjazdem na teren lotniska. Zespół Szkół w Masłowie nosi imię Jana Pawła II. Młodym ludziom uczącym się w szkole przypomina o obowiązku życia zgodnie z głoszonymi przez Papieża Polaka wartościami: dobrem, prawdą, miłością i patriotyzmem.