85 – lecie OSP w Kijach

Gościem uroczystości związanych z jubileuszem 85 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach w powiecie pińczowskim był wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka.

Gościem uroczystości związanych z jubileuszem 85 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach w powiecie pińczowskim był wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka. Uroczystości przyciągnęły liczną rzeszę mieszkańców gminy, którzy wraz ze strażakami chcieli uczcić to ważne dla jednostki święto.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach została założona w 1922 roku. Jej pierwszym prezesem był druh Wincenty Sitarski – właściciel fabryki gipsu i młyna, naczelnikiem był druh Jan Banaś – rolnik. Dla  potrzeb  ratownictwa  w   ostatnim  czasie 8  strażaków  ukończyło kursy  w zakresie ratownictwa drogowego i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym, organizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach. W latach 2001 – 2004 dzięki znacznej pomocy finansowej Urzędu Gminy, Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP i władz powiatowych oraz wydatnemu zaangażowaniu strażaków dokonano rozbudowy i modernizacji remizy dostosowując ją do wymagań obowiązujących obecnie w pożarnictwie.