W Sandomierzu zakończyły się uroczystości z okazji 405 lecia Collegium Gostomianum

Głównym punktem obchodów był dwudniowy Zjazd Absolwentów, w którym wzięło udział prawie 600 osób z 69 roczników. Najstarsi uczestniczący w jubileuszowym spotkaniu zadawali maturę w 1935 roku.

Głównym punktem obchodów był dwudniowy Zjazd Absolwentów, w którym wzięło udział prawie 600 osób z 69 roczników. Najstarsi uczestniczący w jubileuszowym spotkaniu zadawali maturę w 1935 roku. Wszyscy bez względu na wiek wspominali szkołę i jej nauczycieli bardzo serdecznie. Wśród nich m.in. prof.. Stanisław Adamczak z Politechniki Świętokrzyskiej, kanclerz stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego Sandomierzu, który powiedział Radiu Kielce, że szkoła dała mu dobre podstawy do rozwoju naukowego. Podczas Zjazdu Absolwentów odbywały się spotkania koleżeńskie w klasach, zwiedzano szkołę i miasto, odbył się również bal. Dzisiaj na posiedzeniu spotkali się członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego podczas którego omówiono główne założenia kolejnego Zjazdu, który odbędzie się za 5 lat. Collegium Gostomianum założone w 1602 roku przez jezuitów, to jedna z najstarszych szkół w Sandomierzu i w regionie. Na przestrzeni dziejów mieściły się w tym budynku różne rodzaje i typy szkół- m.in. żeńskie i męskie gimnazja oraz szkoły średnie. Kształciło się również duchowieństwo. Podczas uroczystości jubileuszowych odsłonięta została tablica pamiątkowa z nazwami wszystkich szkół, jakie miały siedzibę w Collegium Gostomianum. To jak powiedział Radiu Kielce dyrektor I LO Krzysztof Zieliński , uporządkuje wiedzę na temat tego niezwykłego, zabytkowego budynku nie tylko dla uczniów, ale i dla osób zwiedzających ten obiekt.

Źródło: Radio Kielce