Inauguracja roku akademickiego w Starachowicach

Dziś studenci z Zamiejscowego Wydziału łódzkiej Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Starachowicach oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki 2007/2008. W uroczystej inauguracji udział wziął wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka.

Dziś studenci z Zamiejscowego Wydziału łódzkiej Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Starachowicach oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki 2007/2008. W uroczystej inauguracji udział wziął wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Zdzisław Wrzałka.

Na Wydziale Zamiejscowym w Starachowicach kierunkiem nauczania jest EKONOMIA na specjalnościach: Integracja europejska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Gospodarka budżetowa i podatki, Bankowość, Agrobiznes, Informatyka w ekonomii, Psychologia zachowań ekonomicznych.
Absolwenci uzyskują tytuł licencjatana. Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybie zaocznym. Program studiów realizowany jest dwustopniowo:I etap studiów to nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3 semestry). II etap studiów to nauka przedmiotów specjalistycznych zgodnie z dokonanym wyborem specjalności, zakończony obroną pracy dyplomowej. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.