Akcja „Jedz z głową, żyj zdrowo” zmienia nawyki mieszkańców regionu

Akcja „Jedz z głową, żyj zdrowo” zmienia nawyki mieszkańców regionu

Konsultacje z dietetykiem, warsztaty, zajęcia edukacyjne, broszury informacyjne na temat zdrowego żywienia i kształtowania nawyków odpowiedniego odżywiania –  trwa kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców małych wsi i miasteczek na terenie województwa świętokrzyskiego. Jej celem jest zwiększenie świadomości zdrowego żywienia i „lżejszego” stylu życia  mieszkańców regionu.  

– Zainteresowanie tematem jest bardzo duże – mówi Ewelina Bień, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która jest ambasadorem kampanii.

W ramach akcji „Jedz z głową, żyj zdrowo” przeprowadzane są warsztaty i zajęcia edukacyjnych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, czyli tam, gdzie mieszkańcy mają trudniejszy dostęp do specjalistów w zakresie zdrowego odżywiania.  W sumie to 15 spotkań trzygodzinnych warsztatowych, edukacyjnych, po 5 w powiatach: opatowskim, staszowskim, buskim. Zajęcia prowadzi dietetyczka Paulina Olszewska. Uczestnicy dowiadują się np. jak  dobierać składniki w posiłkach, aby były pożywne i jednocześnie lekkie oraz przygotowują zdrowe przekąski.

Do tej pory spotkania odbyły się w: powiecie opatowskim w miejscowościach: Bidziny, Mydłów, Kamieniec, Włostów, Zielonka; powiecie staszowskim: Miłoszowice, Wiązownica Duża oraz w powiecie buskim: Nowy Korczyn, Pacanów.

– Złe nawyki żywieniowe są przyczyną wielu chorób m.in.: cukrzycy, schorzeń układu krążenia. Problem zdrowego żywienia na przestrzeni kilku lat stał się problemem społecznym. Stąd bardzo ważne jest podejmowanie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych –  mówi członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik. – Cieszę się, że stowarzyszenia na terenie naszego województwa ze swoimi działaniami docierają do małych środowisk, gdzie mieszkańcy często mają utrudniony dostęp do bezpośredniej edukacji prozdrowotnej – dodaje Marek Szczepanik.

Mieszkańcy regionu otrzymują także specjalną broszurę informacyjną z niezbędnymi wskazówkami: co jeść, jak, o jakich porach. Wszystko po to, aby zadbać o swoje zdrowie  odpowiednio się odżywiając.

Patronat nad akcją objął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.