Blisko 10 mln zł na aktywizację długotrwale bezrobotnych ze świętokrzyskiego

Blisko 10 mln zł na aktywizację długotrwale bezrobotnych ze świętokrzyskiego

617 osób w wieku  powyżej 30 lat,  pozostających bez zatrudnienia co najmniej rok, skorzysta z nowych form wsparcia i aktywizacji zawodowej. Rozpoczyna się realizacja 8 nowych projektów, w ramach których długotrwale bezrobotni przejdą kwalifikację zawodową, kursy, staże i znajdą zatrudnienie. Wicemarszałek województwa Renata Janik przekazała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach umowy 8 instytucjom, które będą szkolić i prowadzić doradztwo.

9 764 437 zł – to łączna wartość ośmiu projektów, które będą w tym roku realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób powyżej 30. roku życia, długotrwale pozostających bez pracy. Pomoc i wsparcie zawodowe będą świadczyć doświadczone instytucje, w większości związane ze świętokrzyskim rynkiem pracy, z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic oraz Krakowa.

 

 

Szkolenia i specjalistyczne kursy dla długotrwale bezrobotnych, a także staże mają skutkować co najmniej 45-procentową efektywnością zatrudnieniową w postaci podpisanych umów o pracę. Poza nauką konkretnego zawodu, beneficjenci otrzymają także wiedzę, jak poruszać się na rynku pracy i skutecznie poszukiwać zatrudnienia. Projekty zostaną sfinansowane ze środków PRO WŚ.

Z danych statystycznych wynika, że poziom bezrobocia w województwie świętokrzyskim spada. W czerwcu br. liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, zmniejszyła się o 1045 osób, zmalała także liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych. Wzrasta natomiast liczba ofert pracy, zgłaszanych głównie przez przedsiębiorców z sektora prywatnego. Tylko w czerwcu br. w świętokrzyskim poszukiwano ponad 2,5 tysiąca pracowników.

 

 

Galeria zdjęć