Cenne pamiątki po bohaterze

Cenne pamiątki po bohaterze

Fotografie, odznaczenia, unikatowe zapiski i odręcznie pisane wspomnienia Lucjana Krogulca, legendarnego żołnierza oddziałów partyzanckich trafią do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Przekazał je syn zmarłego niedawno żołnierza, Jakub Krogulec. Pamiątki zostaną opracowane przez historyków z Mauzoleum, część będzie zdigitalizowana i udostępniona zwiedzającym. Lucjan Krogulec zmarł 23 stycznia tego roku w wieku 97 lat.


– Jesteśmy wdzięczni, że te pamiątki trafiły do naszego muzeum. To bardzo cenny materiał badawczy dla historyków oraz znakomite źródło wiedzy o działalności organizacji niepodległościowych w regionie świętokrzyskim – mówi Beata Ryń z Muzeum Wsi Kieleckiej.

Lucjan Krogulec urodził się w 1922 roku w Węglowie koło Wąchocka. Już jako siedemnastolatek brał udział w wojnie obronnej 1939 roku na terenie Starachowic, a po klęsce wrześniowej wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Od stycznia 1943 roku walczył z Niemcami w oddziale partyzanckim Polskie Wojsko Leśne, a następnie w oddziale podporucznika Euzebiusza Domoradzkiego „Grota”, który od połowy 1943 roku został podporządkowany Ponuremu” i włączony do I Zgrupowania porucznika cichociemnego Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Lucjan Krogulec przeszedł cały szlak bojowy, brał udział w wielu akcjach partyzanckich. Po przejściu frontu i zajęciu Kielecczyzny przez Armię Czerwoną zaangażował się w działalność antykomunistyczną. W obliczu zagrożenia aresztowaniem, w 1945 roku przeniósł się w okolice Piły. Był dwukrotnie aresztowany przez komunistów – w 1946 i 1947 roku. Był zaangażowany w działalność kombatancką w Środowisku Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury –Nurt”. Był też bohaterem dwóch filmów dokumentalnych i autorem wspomnień partyzanckich – „O każdy kamień i drzewo w lesie”. W 2001 roku otrzymał stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Grób Lucjana
Grób Lucjana Krogulca “Lutka”

 

Lucjan Krogulec, ps. „Lutek” zmarł 23 stycznia 2019 roku.
Pamiątki po bohaterze zostaną poddane badaniom i po opracowaniu ich przez historyków zostaną wyeksponowane w powstającym nowym obiekcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.