W Kielcach uczczono pamięć Ofiar Golgoty Wschodu

W Kielcach uczczono pamięć Ofiar Golgoty Wschodu

Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich do syberyjskich łagrów odbyły się w poniedziałek, 11 lutego w Kielcach.  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Karol Fijałkowski.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, NSZZ “Solidarność” oraz Związku Sybiraków

Na Cmentarzu Starym złożyli kwiaty przy symbolicznej płycie upamiętniającej Ofiary Sybiru, zapalili także znicze przy Krzyżach Katyńskich na Cmentarzu Partyzanckim.

I4759
W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe kieleckich szkół

Galeria zdjęć