Dyrekcja Głównego Urzędu Miar u marszałka

Dyrekcja Głównego Urzędu Miar u marszałka

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik spotkali się z dyrektorem generalnym Głównego Urzędu Miar Andrzejem Hantzem, dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego Pawłem Oraczem oraz rektorem Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesławem Trąmpczyńskim. Rozmowa dotyczyła studium wykonalności świętokrzyskiego kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, który ma powstać w Kielcach. 

Obiekt zlokalizowany zostanie na działce przy alei Popiełuszki w Kielcach. W ramach projektu planowane jest wybudowanie i wyposażenie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, w tym ośmiu laboratoriów: Akustyki i Drgań, Czasu i Częstotliwości, Długości, Elektryczności i Magnetyzmu, Masy, Jonizujące, Termometrii, Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej. Liderem projektu jest Główny Urząd Miar, a partnerem Politechnika Świętokrzyska. Zgodnie z zapowiedziami, w kampusie zatrudnienie znajdzie około 45 osób, a 30 naukowców będzie mogło prowadzić swoje badania. Zaplanowano również ofertę dla ok. 30 firm współpracujących oraz realizację 16 projektów badawczo-rozwojowych.

Szacunkowy koszt inwestycji to 160 mln zł, z czego 140 mln stanowić będzie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć

Lokalizacja