Dziecięca Piłka Ręczna – III edycja

Dziecięca Piłka Ręczna – III edycja

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęło 3. edycję programu Dziecięca Piłka Ręczna oraz cykl warsztatów „Sportowy elementarz”. Konferencja inaugurująca oba programy odbyła się  w Hali Sportowej MOSiR w Kielcach. W ramach wydarzenia 70 szkół z regionu odebrało sprzęt sportowy. W wydarzeniu uczestniczył Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. – To świetny program, w jego dwóch dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 500 nauczycieli i 2000 uczniów – podkreślał.

Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej Dziecięca Piłka Ręczna skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I–III. – Po zebraniu w ubiegłym roku pozytywnych doświadczeń kontynuować będziemy nasz program również w części skierowanej do uczniów i nauczycieli klas czwartych pod nazwą „Szczypiorniak IV” – mówi Jacek Wołowiec, dyrektor ŚCDN. – Chcąc wzbogacić wychowanie fizyczne najmłodszych o kolejne gry zespołowe, oczywiście zaadaptowane do wieku i możliwości uczniów klas początkowych szkoły podstawowej, do programu Dziecięca Piłka Ręczna włączamy naszą nowość, a mianowicie cykl warsztatów pod nazwą „Sportowy elementarz”. Jest to kolejna propozycja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – zaznacza.

2045308458863252 322584720040787968 N
– To wspaniały program – podkreślał Jacek Kowalczyk

Głównym celem  programów jest wsparcie świętokrzyskich szkół w zakresie poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym, a co za tym idzie – promocja aktywności fizycznej wśród uczniów klas I–III. Najważniejszą korzyścią dla uczestników programów będzie rozwój kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego oraz pomoc lokalnym samorządom w doposażeniu szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego siedemdziesiąt szkół z regionu zostanie wyposażonych w niezbędny sprzęt sportowy. Nauczyciele otrzymają wsparcie metodyczne w ramach konferencji i warsztatów, a dzieci możliwość uczestniczenia w ciekawych lekcjach wf. W ramach programu uczniowie wezmą udział w sportowej rywalizacji w ramach turniejów powiatowych. Zwieńczeniem działań będzie festyn „Dziecięcej Piłki Ręcznej”, który odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Partnerami w realizacji programu są: PGE Vive Kielce, Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Lokalizacja