Integracja w administracji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadza w 2007 roku kampanie informacyjne promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadza w 2007 roku kampanie informacyjne promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Jednym z elementów tej kampanii będzie przeprowadzenie (od maja do grudnia 2007) cyklu 13 szkoleń dla kadry kierowniczej w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za politykę kadrową w tych jednostkach.

Celem tych szkoleń jest: – wspieranie koniecznych przemian świadomości osób kreujących politykę kadrową w jednostkach administracji publicznej w zakresie postrzegania niepełnosprawnych pracowników, – wskazanie korzyści związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych poprzez osiąganie ustawowego wskaźnika zatrudnienia ON (w 2007 r. 5 proc. ogółu zatrudnionych) oraz – zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach.

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/