Gruntowna zmiana wizerunku Wzgórza Zamkowego w Chęcinach

W najbliższym czasie zmieni się infrastruktura wokół zamku, a następnie rozpoczną się prace, które podiosą atrakcyjność ruin. Wzdłuż alei prowadzącej na szczyt powstaną nowe kramy, utrzymane w stylistyce śrdniowiecznej.

W najbliższym czasie zmieni się infrastruktura wokół zamku, a następnie rozpoczną się prace, które podniosą atrakcyjność ruin. Wzdłuż alei prowadzącej na szczyt powstaną nowe kramy, utrzymane w stylistyce śrdniowiecznej. Uporządkowany zostanie także parking, a w miejscu w którym radiesteci odkryli bardzo silne prądy stanie ławeczka. Na zmiany te przeznaczono ponad 100 tysięcy złotych. Uporządkowanie wzgórza i nadanie mu atrakcyjnego dla turystów charakteru to jedno z najważniejszych zadań na ten rok. Chęciny ubiegają się także o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, które przeznaczone zostaną na restauracje zamkowej studni oraz budowę małego amfiteatru na zamku.

Źródło: www.radio.kielce.com.pl