IX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – II posiedzenie. Transmisja online

IX sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – II posiedzenie. Transmisja online

II posiedzenie IX Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 23 maja o godzinie 9.00 w sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Żeromskiego 12.

Obrady kontynuowane od punktu 22 porządku obrad IX sesji.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043.
a) wystąpienie Skarbnika Województwa  Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosownie uchwały.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
a) wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
24. Raport z realizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego” za 2018 rok.
25. Interpelacje i zapytania.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie IX sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja