logo Centra Usług Społecznych

Kolejna zmiana regulaminu konkursu na tworzenie centrów usług społecznych nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej PO WER w zakresie zmiany formuły konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” z trybu zamkniętego na otwarty z podziałem na rundy, Instytucja Organizująca Konkurs dokonała zmiany rozdziału 3.2 Terminy składania wniosków, a jego aktualna wersja wygląda następująco:

Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu, kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania. IOK zapewnia stosowanie zasad równego traktowania wszystkich wnioskodawców w ramach niniejszego konkursu, w szczególności w zakresie standardów oceny i kryteriów oceny projektów we wszystkich rundach konkursu, zarówno przy ocenie punktowej, jak i zero-jedynkowej.

Zasady organizowania poszczególnych rund w niniejszym konkursie:

daty składania wniosków:
• I runda: od 31.01 do 31.03.2020 (do godz. 12:00)
• II runda: od 31.03 (od godz. 12:01) do 30.04.2020 (do godz. 12:00)

przewidywane terminy posiedzeń KOP:
• I runda: od 21.04 do 20.06.2020
• II runda od 18.05 do 17.07.2020

czynniki warunkujące uruchomienie kolejnych rund:
• I runda: nie dotyczy
• II runda: dostępność alokacji na konkurs

Link do strony z aktualnym regulaminem:
https://efs.mrpips.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/16727/regulamin-POWR.02.08.00-IP.03-00-001.20-24.03.2020.pdf

Link do aktualnej strony konkursu:
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00120

Link do strony z ogłoszeniem z dnia 24 marca 2020 roku:
https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/kolejna-zmiana-regulaminu-konkursu-na-tworzenie-centrow-uslug-spolecznych-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00120

Jednocześnie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, wywołaną rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło dodatkowe numery telefonów, pod którymi udzielane są informacje w ramach trwającego naboru wniosków nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”.

Infolinia:
• 22 661 19 03
• 22 661 19 19
• 22 661 19 34
Dodatkowo zachęcamy także do kontaktu mailowego:
aneta.zaras@mrpips.gov.pl
m.dabrowska@mrpips.gov.pl