Oferta złożona przez Fundację na rzecz Praw Ucznia na realizację zadania pn. „Wsparcie szkół w walce z COVID-19 poprzez przekazanie dodatkowych płynów do dezynfekcji rąk”.

Oferta Fundacji na Rzecz Praw Ucznia

 

Oferta zamieszczona jest na okres 7 dni, zgodnie z art. 19a ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.)
Ewentualne uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 3 kwietnia 2020 r.:

1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Ochrony Zdrowia al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce
2. lub faxem, na numer: 41 344 52 65,
3. lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat.oz@sejmik.kielce.pl ,
4. lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Województwa Świętokrzyskiego, dostępnej pod adresem: https://peu.wrota-swietokrzyskie.pl/ ,
5. lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na platformie ePUAP: /3h680wewfh/skrytka .

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 41 342 14 41.