Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego rozpoczęte

Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego rozpoczęte

Filharmonia Świętokrzyska gościła przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno – gospodarczych, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mieszkańców województwa świętokrzyskiego na spotkaniu konsultacyjnym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Uczestniczyli w niej wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Mieczysław Gębski i Marek Strzała.

Konsultacje rozpoczęły się 17 grudnia, a Świętokrzyskie jest czwartym województwem, w którym są przeprowadzane. Dokument ten określa m.in. cele, kierunki działań oraz zasady prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r., a w szczególności właściwe ukierunkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i funduszy europejskich w nadchodzących latach.

– Dziękuję za tak liczne przybycie na konsultacje tego ważnego projektu. Cieszę się, że marszałek Andrzej Bętkowski chciał współpracować z nami przy organizacji tego spotkania. Dokument ten jest rozwinięciem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To swego rodzaju “biblia rozwoju regionalnego”, która niesie za sobą odejście od zasad, które funkcjonowały dotychczas. Trzeba wzajemnej zachęty między samorządami, które powinny teraz mocniej zaangażować się w tej rozwój. Żeby rozwijać cały kraj musimy zacząć od naszych małych ojczyzn. Chcemy postawić na rozwój mniejszych i średnich miejscowości, które wymagają jeszcze działań, by dobrze funkcjonować. Ten dokument jest zbiorem wspólnych wartości i zasad, ale nie daje gotowych rozwiązań, a wskazuje kierunki rozwoju i drogę do jego osiągnięcia. Chcemy jako Ministerstwo tworzyć dokumenty, które będą dawały państwu możliwość tworzenia własnych strategii i dokumentów – mówiła, rozpoczynając konferencję, Małgorzata Jarosińska Jedynak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mieczysław Gębski i Marek Strzała oraz radni Sejmiku Grzegorz Banaś, Artur Konarski i Adam Jarubas. Nie zabrakło przedstawicieli Parlamentu w osobach senatorów Krzysztofa Słonia i Jacka Włosowicza oraz posłów Adama Cyrańskiego i Artura Gierady. Obecny był również wicewojewoda świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski oraz dyrektorzy departamentów i jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

– Dziękuję pani minister za organizację tych konsultacji w naszym regionie. Jak widać, cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. To bardzo ważny, wyjściowy dokument na potrzeby naszej regionalnej strategii rozwoju. Cele nakreślone w nim są dla nas bardzo pozytywne, będą się bowiem odnosić do Polski Wschodniej, do małych i średnich miejscowości. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie dziś żywa i dzięki jej uczestnikom da ona rozwój naszemu województwu – mówiła Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Img 31
Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik

 

Małgorzata Jarosińska Jedynak przedstawiła Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030.

– Chcemy rozpoznać obszary endogeniczne, które mają potencjał, ale obecnie jest on blokowany przez poszczególne czynniki. Wyznaczyliśmy tzw. obszary strategicznej interwencji, czyli takie posiadające atuty, ale też bariery rozwojowe. Właśnie do nich chcemy skierować jak najwięcej środków, by te wartości przezwyciężyły trudności. Jednocześnie lokalne społeczności nie są blokowane we wskazywaniu innych obszarów, wymagających interwencji. Zakłada się zwiększenie liczby narzędzi kierowanych do społeczności. Zależy nam na tym, by to przedsiębiorcy przekazywali swoje pomysły, by nie były one narzucone odgórnie. Założyliśmy sobie 3 cele szczegółowe – zwiększenie spójności i rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie – mówiła Małgorzata Jarosińska Jedynak.

Spotkanie zostało organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Lokalizacja