Miliony dla gminy Raków

Miliony dla gminy Raków

Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej, nowe sale dydaktycznych, m.in. pracownia komputerowo-multimedialna i matematyczno-przyrodnicza oraz przystosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych to tylko nieliczne ze zmian, jakie czekają Szkołę Podstawową w Ociesękach. W piątek, 14 września członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek oraz wójt gminy Raków Alina Siwonia podpisali umowę, w ramach której gmina Raków otrzyma prawie 3 miliony dofinansowania unijnego na realizację projektu pn. „Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem”. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie Szkoły Podstawowej w Ociesękach.

– Rolą samorządu zarówno w gminie jak i województwa jest to aby tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju wszystkich mieszkańców, a priorytetem dla nas jest inwestowanie w edukację. Podpisany dzisiaj projekt daje ogromne możliwości na wzbogacenie oferty oświatowej poprzez rozwój infrastruktury. Jest on dedykowany przede wszystkim uczniom i to Wy jesteście dzisiaj głównymi bohaterami, my wywiązujemy się tylko z nałożonych na nas zadań. Gratuluję wszystkim tej wspaniałej inwestycji, dziękuję za konsekwencję i determinację w działaniach Pani wójt oraz samorządowi gminy Raków – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

„Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem” to projekt o wartości 8 000 622,09 zł., z dofinansowania unijnego na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 2 999 153, 70 zł. W ramach projektu przebudowana zostanie szkoła, na parterze przewidziano segment żywieniowy, przedszkolny, sportowy oraz dydaktyczny szkolny. Ponadto powstanie pracownia komputerowo-multimedialna i matematyczno-przyrodnicza, które zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce. Oprócz tego przy szkole powstanie wielofunkcyjna sala sportowa z zapleczem sanitarno-szatniowym.

– Jest to bardzo wyczekiwana przez nas inwestycja i bardzo długo czekała na realizację, bowiem możliwości gminy Raków znacznie przewyższała kwota, którą w tym zakresie należałoby wydać. Cieszymy się ogromnie, że otrzymamy wsparcie na tę inwestycję. Cieszą się również dzieciaki i rodzice oraz nauczyciele – mówiła Alina Siwonia, wójt gminy Raków.

W ramach projektu, budynek szkoły dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym celu zaprojektowana zostanie winda oraz zostaną odpowiednio przystosowane sanitaria. Planowane są również liczne zmiany w zagospodarowaniu terenu przyszkolnego, w tym m.in. powstanie nowego placu zabaw oraz przebudowa patio przed wejściem do szkoły, które będzie  miejscem relaksu dla uczniów. zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 października 2019 roku.

 8801
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ociesękach oraz dyrektor szkoły Tomasz Fortuński

 

Galeria zdjęć

Lokalizacja