E-usługi w gminie Końskie

E-usługi w gminie Końskie

Ponad 1,5 miliona złotych unijnego dofinansowania otrzyma gmina Końskie na wdrożenie nowoczesnych e-usług. Umowę na realizację projektu podpisali Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich.

Głównym celem projektu o wartości ponad 1,8 mln zł. jest zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Końskie poprzez udostępnienie on-line nowych e-usług publicznych. Uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, zmodernizowana istniejąca infrastruktura IT w urzędzie gminy. W zakresie kompetencji cyfrowych przeszkolonych zostanie 100 osób. Projekt realizowany będzie w 2019 roku.

727775910898471 2891693693897539584 N
Umowę podpisali Agata Binkowska i Krzysztof Obratański

Lokalizacja