O biogospodarce w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

O biogospodarce w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

Przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej,  wzięli udział w warsztatach dotyczących powstania Centrum wiedzy na temat biogospodarki, zorganizowanych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. W wydarzeniu uczestniczył Sławomir Neugebauer, dyrektor Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

RCN-T jest uczestnikiem międzynarodowego projektu pn. „Działania wspierające badania, rozwój i innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”. Projekt ten jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach program INTE RREG Baltic Sea Region.

– Najważniejsze założenia projektu koncentrują się na wzmocnieniu inteligentnych i innowacyjnych branż sektora biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia tych działań na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, jako najsłabiej rozwiniętych pod kątem zastosowania nowoczesnych rozwiązań – mówił Michał Piast, dyrektor RCNT. – W ten sposób podpatrujemy inne kraje takie jak Norwegia czy Finlandia, jak radzą sobie z problemami, które dotykają biogospodarkę. Dzielimy się naszymi przemyśleniami na forum międzynarodowym  oraz  uczymy jak lepiej gospodarować produktami naturalnymi – dodał.

– Spośród wielu dobrych przykładów w tym zakresie, warto zwrócić uwagę na doświadczenia holenderskie oparte na budowaniu szerokich klastrów, nie tylko branżowych oraz przetwarzaniu naturalnych produktów i dóbr w sposób bardziej optymalny – dodał Sławomir Neugebauer, dyrektor Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Jednym z głównych celów projektu jest zawiązanie w województwie świętokrzyskim Centrum wiedzy na temat biogospodarki, które ma powstać w siedzibie RCN-T . – Będzie ono pełniło funkcję animatora działań rozwijających te gałęzie gospodarki, które ściśle są związane z biogospodarką. Będzie to miejsce, w którym podmioty prowadzące swoją działalność będą mogły wymieniać swoje doświadczenia, wiedzę, czy też nawiązywać współpracę między sobą – mówił Michał Piast.

Spotkanie było okazją do przybliżenia idei projektu oraz założeń przewidzianego w nim pilotażu polegającego na oblocie dronem wyposażonym w miernik niskiej emisji dwóch miejscowości uzdrowiskowych Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

Galeria zdjęć

Lokalizacja