wykorzystanie funduszy unijnych grafika

Mimo zagrożenia nie zwalniamy tempa

Świętokrzyskie nie zwalnia tempa w wydatkowaniu unijnych funduszy. W marcu pod tym względem nasz region znalazł się na ósmej, najwyższej od lat, pozycji w kraju. Niezwykle istotne jest to, że w obliczu nadchodzącego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa, ogromna pula pieniędzy powędrowała do przedsiębiorców.

72 mln zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania wszystkich umów zawartych w naszym regionie w marcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. To daje naszemu regionowi ósmą pozycję w ogólnopolskim rankingu. Przypomnimy, że na koniec lutego świętokrzyskie plasowało się na dziewiątej, w styczniu zaś na dziesiątej pozycji.
– Tylko w styczniu i lutym w naszym regionie podpisano umowy na kwotę 171 mln zł unijnego dofinansowania, natomiast w marcu wartość wsparcia z Funduszy Unijnych wyniosła 72 mln zł – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Pod względem przyrostu kontraktacji całego RPO uplasowaliśmy się w marcu na wysokiej, czwartej pozycji.
Na koniec marca liczba wszystkich umów na dofinansowanie z RPOWŚ wyniosła 2162. Łączną wartość unijnego wsparcia to 4 mld 684 mln zł, co oznacza, że poziom kontraktacji RPO wynosi prawie 80 proc. Niezwykle ważne jest to, że w obliczu zapowiadanego kryzysu gospodarczego spora część unijnych środków została przeznaczona na pomoc świętokrzyskim przedsiębiorcom. Warto wspomnieć o decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o zwiększeniu wartości projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, który wspiera pożyczkami mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pierwotna umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest liderem projektu, opiewająca na kwotę ponad 245 mln zł, aneksowana była dwa razy – najpierw o kwotę 32,5 mln zł, następnie zaś o ponad 7 mln zł. Pieniądze te będą bardzo ważnym narzędziem wsparcia świętokrzyskich firm, które już borykają się ze skutkami pandemii koronawirusa.
– W obliczu kryzysu ekonomicznego spowodowanego przez pandemię Regionalny Program Operacyjny staje się bardzo ważnym narzędziem wspierania gospodarki naszego województwa. Priorytetem jest także ochrona zdrowia i życia mieszkańców – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Chcemy utrzymać dobre tempo wydatkowania unijnych środków, przy jednoczesnym takim kierunkowaniem ich, by wspierały one działania służące ograniczeniu negatywnych skutków ekonomicznych epidemii, wspierały świętokrzyskie przedsiębiorstwa i chroniły rynek pracy.
Dyrektor Jacek Sułek zapowiada kolejne działania współfinansowane z RPOWŚ, które skierowane będą do przedsiębiorców oraz placówek medycznych. W przypadku świętokrzyskich firm chodzi m.in. o jak najszybszy i najprostszy dostęp do dotacji bezpośrednich oraz pożyczek, szpitale mogą liczyć na pomoc finansową w zakupie sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony osobistej.
Rozstrzygane będą także kolejne, ogłoszone już wcześniej w ramach RPOWŚ, konkursy.

 

Stan realizacji RPO Na Koniec Marca 2020 R. Na Tle Pozostałych Województw
Stan realizacji RPOWŚ koniec marca 2020 r. na tle pozostałych województw