pociąg

Ograniczenia w kursowaniu pociągów obsługiwanych przez Spółkę POLREGIO na terenie województwa świętokrzyskiego

Mając na uwadze wprowadzone ograniczenia na terytorium Polski, związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19, marszałek województwa świętokrzyskiego podjął decyzję o kolejnym, częściowym ograniczeniu kursowania pociągów regionalnych obsługiwanych przez Spółkę POLREGIO sp. z o.o. z okresem obowiązywania od 9 kwietnia br. do odwołania, uruchamianych w ramach obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym na terenie województwa świętokrzyskiego.

Mając na uwadze powyższe, w terminie od 9 kwietnia 2020 r. do odwołania zawieszone zostaje kursowanie poniższych pociągów obsługiwanych przez Spółkę POLREGIO:

L.p. Numer pociągu STACJA POCZĄTKOWA Godzina odjazdu STACJA

KOŃCOWA

Godzina przyjazdu Uwagi
1 20421 Kielce 08:10 Sędziszów 09:07 odwołany w całej relacji
2 20406 Sędziszów 12:20 Kielce 13:16 odwołany w całej relacji
3 20501 Kielce 17:20 Włoszczowa 18:06 odwołany w całej relacji
4 20514 Włoszczowa 06:35 Kielce 07:22 odwołany w całej relacji
5 20708/9 Kielce 10:55 Ostrowiec Św. 13:19 odwołany w całej relacji
6 20736/7 Ostrowiec Św. 11:56 Kielce 14:20 odwołany w całej relacji
7 20713 Skarżysko-Kam. 14:20 Ostrowiec Św. 15:53 odwołany w całej relacji
8 20740 Ostrowiec Św. 15:11 Skarżysko-Kam. 16:44 odwołany w całej relacji
9 20701 Skarżysko-Kam. 04:10 Ostrowiec Św. 05:03 odwołany w całej relacji
10 20732/3 Ostrowiec Św. 06:12 Kielce 08:08 odwołany w całej relacji
11 20302 Kielce 11:28 Skarżysko-Kam. 12:11 odwołany w całej relacji
12 20711 Skarżysko-Kam. 12:24 Ostrowiec Św. 13:17 odwołany w całej relacji
13 20705 Skarżysko-Kam. 07:18 Ostrowiec Św. 08:51 odwołany w całej relacji
14 20744 Ostrowiec Św. 19:12 Skarżysko-Kam. 20:45 odwołany w całej relacji
15 20734 Ostrowiec Św. 10:00 Skarżysko-Kam. 10:57 odwołany w całej relacji
16 20317 Skarżysko-Kam. 04:19 Kielce 05:01 odwołany wyłącznie w dniu 12.04.2020
17 20314 Kielce 22:55 Skarżysko-Kam. 23:39 odwołany wyłącznie w dniu 12.04.2021
18 24333 Kielce 05:30 Katowice 07:40 odwołany w całej relacji
19 24335 Kielce 15:57 Katowice 18:01 odwołany wyłączenie na odc. Włoszczowa – Katowice
20 42224 Katowice 08:21 Kielce 10:36 odwołany w całej relacji
21 42226 Katowice 19:20 Kielce 21:33 odwołany wyłączenie na odc. Katowice – Włoszczowa
22 24307 Kielce 08:32 Częstochowa 10:17 odwołany wyłączenie na odc. Włoszczowa – Częstochowa
23 42303 Częstochowa 10:42 Kielce 12:36 odwołany wyłączenie na odc. Częstochowa – Włoszczowa
24 20300 Kielce 06:30 Skarżysko-Kam. 07:13 odwołany w całej relacji
25 20304 Kielce 13:25 Skarżysko-Kam. 14:09 odwołany w całej relacji
26 20321 Skarżysko-Kam. 11:03 Kielce 11:47 odwołany w całej relacji
27 20325 Skarżysko-Kam. 20:53 Kielce 21:37 odwołany w całej relacji
28 20733 Skarżysko-Kam. 07:25 Kielce 08:08 odwołany w całej relacji
29 20722/3 Kielce 07:03 Sandomierz 09:36 odwołany wyłączenie na odc. Ostrowiec Św. – Sandomierz
30 20750/1 Sandomierz 17:30 Kielce 19:54 odwołany wyłączenie na odc. Sandomierz – Ostrowiec

Z uwagi na dynamikę wprowadzanych zmian, zwracamy się z prośbą do pasażerów korzystających z regionalnego transportu kolejowego o każdorazowe sprawdzenie, przed rozpoczęciem podróży, rozkładu jazdy pociągu, który dostępny jest m.in. na stronie internetowej portalpasazera.pl oraz polregio.pl, jak również śledzenie informacji stacyjnych i wysłuchiwanie komunikatów wygłaszanych przez megafony na stacjach i przystankach kolejowych.