Zarząd Województa Świętokrzyskiego

Dziękujemy za Waszą troskę!

– Jesteście nieocenieni w walce o nasze zdrowie i życie. W obchodzonym dzisiaj Światowym Dniu Zdrowia składam wszystkim pracownikom służby zdrowia, służb sanitarnych, transportu medycznego, laborantom, technikom, personelowi białemu i pracownikom administracji podmiotów leczniczych najserdeczniejsze życzenia – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – W czasie pandemii, gdy nasza uwaga i troska kierują się w stronę ochrony przed koronawirusem, pragnę wszystkim Wam gorąco podziękować za  pracę, starania, upór i konsekwencję w leczeniu, odwagę i poświęcenie. Kieruję, w imieniu swoim oraz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wyrazy uznania i podziwu do wszystkich świętokrzyskich pracowników służby zdrowia za Państwa gotowość do niesienia nam pomocy – dodał marszałek.

Do życzeń kierowanych do pracowników służby zdrowia dołączył dr Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, sprawujący nadzór nad funkcjonowaniem ochrony zdrowia w regionie.