Wicemarszałek Renata Janik Oraz Komendant Wojewódzki Policji W Kielcach Nadinspektor Paweł Dzierżak

Więcej pieniędzy na walkę z koronawirusem

Dodatkowa pomoc finansowa ze środków unijnych, o wartości około 3 mln zł, trafi do autorów projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, którzy zaplanowali rozszerzenie swoich przedsięwzięć o działania na rzecz walki z koronawirusem.

– Mówimy o 28 trwających obecnie projektach, finansowanych w ramach RPO z Europejskiego Funduszu Społecznego – informuje Wicemarszałek Woj. Świętokrzyskiego, Renata Janik. – Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakupy środków dezynfekujących oraz jednorazowej odzieży ochronnej: masek, rękawiczek, okularów itd. Jest to szczególnie istotne ze względu na charakter tzw. projektów miękkich RPO. Dotyczą one edukacji, spraw społecznych i zdrowia, a więc z założenia przewidują pracę dla ludzi i wśród ludzi. Zarówno uczestników, jak i realizatorów projektów chcemy więc objąć możliwie skuteczną ochroną.

Realizacja części projektów, np. edukacyjnych, jest teraz utrudniona albo wręcz uniemożliwiona; jest więc zawieszana na czas epidemii i będzie kontynuowana po ustaniu zagrożenia. Natomiast przedsięwzięcia, obejmowane teraz dodatkowym dofinansowaniem, dotyczą projektów, których uczestnicy wymagają ciągłego wsparcia, niezależnie od zagrożenia epidemiologicznego. Są to m. in. projekty dotyczące prowadzenia Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także liczne projekty społeczne, realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

I tak np. Szpital Św. Leona w Opatowie, prowadzący Dzienny Dom Opieki Medycznej w Opatowie zawnioskował o 65 tys. zł na zakup środków ochrony antywirusowej: kombinezonów, masek, odzieży jednorazowej, rękawic, środków dezynfekcyjnych. Centrum Medyczne “Zdrowie” w Kielcach uzyskało dodatkowe 260 tys. zł dofinansowania do projektu “Zespoły medycznej opieki domowej”, w którym seniorzy oraz osoby przewlekle chore korzystają z opieki medycznej w swoich domach. Pieniądze będą przeznaczone na zakup jednorazowych fartuchów, rękawiczek, maseczek, okularów i środków odkażających. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach wraz z partnerami realizuje w całym regionie projekt dotyczący profilaktyki nowotworów jelita grubego. Kwota zostanie przeznaczona na środki ochrony dla personelu medycznego (maseczki, okulary, przyłbice, rękawice, fartuchy, ochraniacze); środki higieniczne (żele, mydło, płyny, chusteczki) oraz dodatkową aparaturę medyczną (pulsoksymetry, spirometry, termometry, ciśnieniomierze, inhalatory, aparaty do wspomagania oddychania).

Wśród projektodawców, którzy skorzystają z dodatkowego dofinansowania są też między innymi Caritas Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Onkologii.