Na budowę dróg dojazdowych i wsparcie inwestycji lokalnych

Na budowę dróg dojazdowych i wsparcie inwestycji lokalnych

W Skalbmierzu i Nagłowicach marszałek Adam Jarubas podpisał z samorządami umowy na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i małych inwestycji lokalnych w gminach powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego i włoszczowskiego. Z kolei w Moskorzewie wraz z radnym Sejmiku Leszkiem Wawrzyłą odwiedził Zespół Ludowy Moskorzewianie i jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewskiej Woli.

Wnioski dotyczące budowy odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 67 gmin z województwa świętokrzyskiego. Łączna kwota wnioskowanych środków wynosiła 3,2 mln zł. Do dofinansowania przeznaczono 67 wniosków na budowę, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota środków przeznaczona na realizację zadania wyniosła 1,8 mln zł. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa świętokrzyskiego zmodernizowanych zostanie ok. 27 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

– Wiemy, że tego typu inwestycje są często przez samorządy i rolników bardzo oczekiwane, a jakość dróg dojazdowych do pól często pozostawia wiele do życzenia. Z kilkuletniego doświadczenia wiemy również, że nawet małymi kwotami można uruchomić bardzo ciekawe inicjatywy lokalne – mówił marszałek Adam Jarubas. – W naszych małych miejscowościach nie brakuje pomysłów, stąd dofinansowanie małych inicjatyw wygenerowanych lokalnie. Te pieniądze trafiają do lokalnych stowarzyszeń, strażaków ochotników czy kół gospodyń wiejskich, które przeznaczają je na odnowienie kapliczek, miejsc pamięci, boisk, świetlic i remiz. Warto wspierać te inicjatywy ponieważ one najlepiej budują lokalną tożsamość – dodał.

Za przekazane wsparcie finansowe w imieniu samorządowców dziękował burmistrz Skalbmierza. –  Otrzymane środki pozwolą nam na kontynuowanie inwestycji potrzebnych lokalnemu społeczeństwu. Dzięki nim nasze małe ojczyzny będą mogły się dalej rozwijać – mówił Michał Markiewicz, burmistrz Skalbmierza.

Umowy na dofinansowanie małych inicjatyw lokalnych w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”, dotyczą m.in.: „Budowy placu zabaw w miejscowości Deszno gm. Nagłowice” „Termomodernizacji budynku Remizy OSP w Tarnawie”, „Ogrodzenia terenu Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Szałas”, „Zakupu strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Borszowice” czy „Wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce”, gm. Imielno. W sumie wsparcie z „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” otrzymało 136 wniosków z 90 gmin. Łączna kwota dofinansowania to 1 mln zł.

Jak lokalne społeczności wykorzystują środki z programu Odnowy Wsi Świętokrzyskiej marszałek Adam Jarubas i radny Sejmiku Leszek Wawrzyła mieli okazję przekonać się odwiedzając Zespół Ludowy Moskorzewianie i jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewskiej Woli, którzy podzielili się także obecnymi potrzebami i planami na przyszłość.

Lokalizacja