Na infrastrukturę dla szkół w powiecie kieleckim

Na infrastrukturę dla szkół w powiecie kieleckim

Kolejne 8 gmin z województwa świętokrzyskiego otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w ramach Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’, na projekty realizowane w szkołach podstawowych. Umowy z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i panią wicemarszałek Renatą Janik podpisali w Bielinach przedstawiciele sześciu gmin z powiatu kieleckiego: Chęcin, Masłowa, Miedzianej Góry, Bielin, Zagnańska i Daleszyc, a także z gmin Imielno, powiat jędrzejowski oraz Kluczewsko, powiat włoszczowski.

– Do dnia dzisiejszego podpisaliśmy już 90 umów. W sumie z Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowaliśmy w ramach Działania 7.4 na poprawę tej infrastruktury sportowej i edukacyjnej, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i fizycznych na łączną kwotę wsparcia 147,6 mln zł – mówił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Maksymalnie można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł ze środków unijnych. Był to ostatni nabór w ramach Działania 7.4. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. – Właściwie wszystkie złożone wnioski były dobrze ocenione, spełniały kryteria i zdecydowana większość otrzymała wsparcie – podkreślała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

W Niestachowie gmina Daleszyce rozbuduje szkołę podstawową o pełnowymiarową salę gimnastyczną. – Do tej pory wychowanie fizyczne dzieci miały na korytarzu. W przyszłym roku już planujemy oddanie sali gimnastycznej, więc te warunki bardzo się poprawią – mówił Dariusz Meresiński, burmistrz Daleszyc.

Projekt gminy Chęciny obejmuje modernizację budynków szkół i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Chęcinach. Gmina Zagnańsk zaplanowała modernizację i rozbudowę boiska przy SP w Tumlinie oraz rozbudowę tej szkoły o szatnie z wyposażeniem oraz utworzenie 4 pracowni informatycznych i 2 matematyczno-przyrodniczych. Projekt Miedzianej Góry obejmuje modernizacje pomieszczeń o niskim standardzie użytkowym, zakup mebli i wyposażenia dydaktycznego, pomocy naukowych, w tym do zajęć plenerowych, sprzętu sportowego, multimedialnego oraz do pracowni przedmiotowych. Gmina Masłów przewiduje modernizację szkoły wraz z boiskiem Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych. W gminie Kluczewsko nastąpi przebudowa boiska w Dobromierzu, doposażenie szkoły podstawowej w Kluczewsku i Komornikach w pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczej. Gmina Imielno ma w planach budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Imielnie, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Motkowicach, doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Mierzwinie.

Uroczyste podpisanie umów w Bielinach uświetnił występ zespołu Jodełki, który działa przy Szkole Podstawowej w Hucie Nowej. – Ta szkoła również znalazła się w gronie dzisiejszych beneficjentów. Z tych środków cieszymy się jako samorządowcy, ale przede wszystkim cieszą się lokalne środowiska, uczniowie i rodzice – podkreślał wójt Bielin Sławomir Kopacz. W tej gminie zaplanowano przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną i łącznik oraz doposażenie pozostałych 7 szkół podstawowych w pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczych.