O wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej

O wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Zespołu ds. konsultacji projektu Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2025r. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów i środowisk z szeroko rozumianego obszaru wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podczas spotkania przedstawione zostały założenia, cele, działania proponowane do realizacji w ramach Programu oraz omówione i zaopiniowane uwagi, które wpłynęły podczas prowadzonych konsultacji społecznych. W posiedzeniu uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik, radny Sejmiku Grigor Szaginian, Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego Anna Sokołowska-Smołkowska.


Podczas spotkania, wicemarszałek Renata Janik poinformowała, iż na początku lipca będą wydawane zaświadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych. – Zaświadczenia uprawniać będą rodziny zastępcze zawodowe do preferencji w korzystaniu ze specjalistycznej pomocy medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach dla dzieci pozostających pod jej opieką oraz bezpłatnego korzystania z parkingu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Chcemy wesprzeć ich codzienną troskę o zdrowie swoich podopiecznych poprzez ułatwienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistów, aby stan zdrowia dzieci był zdiagnozowany już od najmłodszych lat, wdrożone leczenie, aby miały większe szanse na adopcję – mówiła wicemarszałek Renata Janik. Trwają również prace nad wprowadzeniem w województwie świętokrzyskim karty uprawniającej rodziny zastępcze do różnego rodzaju ulg i zniżek przyznanych przez różnego rodzaju instytucje i podmioty.

I496
-Na początku lipca będą wydawane zaświadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorząd województwa do opracowania Programu dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opracował Program, który w sposób kompleksowy systematyzuje, kataloguje działania podejmowane przez instytucje w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2494
Posiedzenie Zespołu ds. konsultacji projektu Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Projekt Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2025r. zostanie przedłożony radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas lipcowej sesji.

Lokalizacja