3

Na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim

Prawie 8 milionów złotych dofinansowania trafi do powiatu kazimierskiego na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytwarzanej energii. Umowę w tej sprawie we wtorek, 9 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisali z przedstawicielami powiatu kazimierskiego marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

– Dzięki wykorzystaniu wód geotermalnych energia cieplna popłynie do Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Kazimierzy Wielkiej, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej oraz Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. To ważne przedsięwzięcie, które będzie kolejnym krokiem do powstania uzdrowiska w Kazimierzy Wielkiej. Mam nadzieję, że powiat kazimierski dobrze wykorzysta swoje naturalne bogactwa – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Całkowity koszt projektu pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii” to ponad 12,5 miliona złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wyniosło blisko 8 milionów złotych.

– Ważnym aspektem tego przedsięwzięcia jest ochrona środowiska. Dotychczas w tych placówkach ciepło wytwarzane było za pomocą węgla. Już niedługo to się zmieni. Inwestycja ta poprawi jakość  powietrza w powiecie kazimierskim, ale będzie także ważna z uwagi na budowę w przyszłości uzdrowiska – dodała wicemarszałek Renata Janik.

Jak podkreśla starosta powiatu kazimierskiego Jan Nowak projekt jest kontynuacją działań, których efektem ma być stworzenie w Kazimierzy Wielkiej uzdrowiska na bazie istniejących tam wód siarczkowych i termalnych. – Cztery lata temu przy realizacji innego zadania odkryliśmy ogromne pokłady wód termalnych i siarczkowych na terenie naszego powiatu. Chcemy wykorzystać te naturalne bogactwa dla rozwoju nie tylko naszego regionu, ale całego województwa. Ten projekt to kolejny ważny krok do powstania w naszym powiecie uzdrowiska – mówił starostwa kazimierski Jan Nowak.

Zakres projektu obejmuje:
−zmodernizowanie odwiertu GT-1 w celu osiągnięcia przepływu wody o temp. ok. 28° C z 5 m3/h do 80 m3/h,
−wykonanie w miejscowości Kazimierza Wielka odwiertu chłonnego o głębokości ok. 750 m wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą,
−wykonanie rurociągu tłocznego łączącego odwierty GT-1 i GT-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą( pompy tłoczne),
−zmodernizowanie kotłowni w Cudzynowicach zasilającej w energię cieplną budynki Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych,
−zmodernizowanie kotłowni węglowej w Kazimierzy Wielkiej zasilającej budynki Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Kazimierskiego Ośrodka Sportowego (Basen),
−zmodernizowanie kotłowni olejowej zasilającej obecnie Halę Sportową – przekształcenie jej w rezerwowe źródło ciepła,
−wykonanie nowego przyłącza z rur preizolowanych z budynku obecnej kotłowni węglowej do budynków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,
−wykonanie przyłącza z rur preizolowanych planowanej kotłowni geotermalnej (pompy ciepła) w Kazimierzy Wielkiej do budynku obecnej kotłowni węglowej,
−wykonanie nowego przyłącza z rur preizolowanych z budynku obecnej kotłowni olejowej (Hala Sportowa) do budynku Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej,
−wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach w celu przystosowania do zasilania niskimi parametrami,
−zamontowanie na dachach w/w budynków paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 160 kWp (celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej planuje się dodatkowo). Energia z paneli fotowoltaicznych wykorzystywana będzie do napędu pomp ciepła i pomp tłocznych.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku.

Galeria zdjęć

Lokalizacja