Podpisanie Umowy Z Kazimierzą Wielką

W Kazimierzy wykorzystają wody termalne

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z przedstawicielami powiatu kazimierskiego: starostą Janem Nowakiem i wicestarostą Michałem Buckim umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”. Wartość projektu to ponad 12 ,6 mln zł, a dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 to prawie 8 mln zł.

Celem przedsięwzięcia jest oparcie zapotrzebowania na energię cieplną, obiektów objętych projektem, energią z pomp ciepła wykorzystujących wody geotermalne z odwiertu GT 1 w Cudzynowicach. Projekt będzie realizowany w Kazimierzy Wielkiej oraz Cudzynowicach i obejmuje następujące obiekty: Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy.

Zakres projektu obejmuje:

 • zmodernizowanie odwiertu GT-1 w celu osiągnięcia przepływu wody o temp. ok. 28° C z 5 m3/h do 80 m3/h,
 • wykonanie w miejscowości Kazimierza Wielka odwiertu chłonnego o głębokości ok. 750 m wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą,
 • wykonanie rurociągu tłocznego łączącego odwierty GT-1 i GT-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą( pompy tłoczne),
 • zmodernizowanie kotłowni w Cudzynowicach zasilającej w energię cieplną budynki Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych,
 • zmodernizowanie kotłowni węglowej w Kazimierzy Wielkiej zasilającej budynki Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Kazimierskiego Ośrodka Sportowego (Basen),
 • zmodernizowanie kotłowni olejowej zasilającej obecnie Halę Sportową – przekształcenie jej w rezerwowe źródło ciepła,
 • wykonanie nowego przyłącza z rur preizolowanych z budynku obecnej kotłowni węglowej do budynków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,
 • wykonanie przyłącza z rur preizolowanych planowanej kotłowni geotermalnej (pompy ciepła) w Kazimierzy Wielkiej do budynku obecnej kotłowni węglowej,
 • wykonanie nowego przyłącza z rur preizolowanych z budynku obecnej kotłowni olejowej (Hala Sportowa) do budynku Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej,
 • wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach w celu przystosowania do zasilania niskimi parametrami,
 • zamontowanie na dachach w/w budynków paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 160 kWp (celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej planuje się dodatkowo). Energia z paneli fotowoltaicznych wykorzystywana będzie do napędu pomp ciepła i pomp tłocznych. Okres realizacji: 2017-04-07 – 2020-12-31

Galeria zdjęć