Nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Wnioski o dofinansowanie działań mogą składać organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, w partnerstwie z co najmniej dwoma innymi podmiotami wskazanymi w regulaminie Programu.

Wysokość dofinansowania od 2 tys. do 20 tys. zł Realizacja zadań od 26 sierpnia 2019 do 20 listopada 2019 r. Nie jest wymagany wkład własny. W programie są również przewidziane dodatkowe punkty za organizację działań w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym;
2) lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
3) wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne;
4) rekonstrukcje wydarzeń historycznych.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl

Wszystkie szczegóły na temat programy, a także regulamin i instrukcja przygotowania wniosku. Jest dostępna pod tym adresem:
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-koalicje-dla-niepodleglej/