Nowe oddziały w Czerwonej Górze

Nowe oddziały w Czerwonej Górze

Dwa nowe oddziały: reumatologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu utworzone zostaną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – zdecydował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Dyrekcja Szpitala zwróciła się do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o rozszerzenie działalności leczniczej placówki w zakresie usług medycznych świadczonych w oddziałach szpitala i przyszpitalnych poradniach. Szpital zamierza stworzyć dwa nowe oddziały – Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Oddział Reumatologii, a także sześć poradni: alergologiczną dla dzieci, urologiczną, endokrynologiczną, poradnie chirurgii urazowo – ortopedycznej, kardiologiczną oraz reumatologiczną.
Poradnie mają być zlokalizowane w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72, z wyjątkiem Poradni Urologicznej i Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, które mieścić się będą w WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Źródło: Biuro Prasowe UM